2018-05-18
Królewski ślub, królewskie dobra osobiste & własność intelektualna

ślub meghan i harry'ego_ royal weddingŚlub księcia Harry’ego i aktorki Meghan Markle już jutro, 19 maja. Im bliżej tego wydarzenia, tym więcej „królewskich” doniesień w mediach, a ulice, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, zapełniają się gadżetami i pamiątkami z wizerunkami pary. Taka okazja zdarza się tylko raz na jakiś czas, a rangę wydarzenia śmiało porównać można do mistrzostw świata w piłce nożnej albo do finału Super Bowl. Pokusa skorzystania z tej popularności jest ogromna. Przed wprowadzeniem na rynek produktów opatrzonych wizerunkiem młodej pary lub ich imionami i nazwiskami, a także wykorzystaniem fotografii z ceremonii należy jednak zastanowić się, na podjęcie jakich czynności polskim przedsiębiorcom pozwalają przepisy prawa. Zanim to nastąpi, trzeba określić, który system prawny będzie właściwy dla tej oceny.

O tym, jakie dobra osobiste i w jakim zakresie przysługują młodej parze, decyduje prawo państwa ojczystego (art. 16 ust. 1 ustawy z 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe; „p.p.m.”). W przypadku księcia Harry’ego jest to więc prawo brytyjskie. W przypadku Meghan Markle do czasu uzyskania obywatelstwa brytyjskiego (wymogi to: minimum 3-letni staż zamieszkania w Wielkiej Brytanii, znajomość języka angielskiego oraz zdanie egzaminu obywatelskiego), prawo amerykańskie. W Stanach Zjednoczonych ochrona dóbr osobistych uregulowana jest w prawie stanowym, a między tymi regulacjami występują istotne różnice, np. w stanie Indiana ochrona dóbr osobistych jest najszersza: dobra te chronione są przez okres życia ich dysponenta oraz 100 lat po jego śmierci, zaś katalog chronionych dóbr jest bardzo rozbudowany i obejmuje także gestykulację czy charakterystyczny sposób zachowania się.

W prawie brytyjskim nie istnieją samodzielne podstawy ochrony wizerunku czy prywatności. Podstawą ich ochrony może być jednak art. 8 Europejskiej konwencji praw człowieka.  W orzecznictwie sądów brytyjskich przyjmuje się, że ochronie może podlegać między innymi zaufanie (right to confidence). Przykładowo, opublikowanie zdjęć z cudzym wizerunkiem bez zgody tej osoby lub rozpowszechnienie cudzych danych osobowych stanowi naruszenie tego zaufania. Jednocześnie, prawo do prywatności może podlegać ograniczeniom ze względu na konieczność ochrony wolności wypowiedzi (art. 10 Konwencji). W sytuacji więc, gdy rozpowszechnienie cudzego wizerunku zostało dokonane w interesie publicznym albo w związku z ważnym dla społeczeństwa wydarzeniem albo wykonywaniem przez daną osobę funkcji publicznych, nie będzie ono stanowiło naruszenia. Oznacza to, że dopuszczalne jest wykorzystanie wizerunki młodej pary utrwalonego w związku z oficjalną częścią ceremonii w materiałach informacyjnych. Trudno jednak uznać, że komercyjne wykorzystanie wizerunku (np. sprzedaż kubków z wizerunkiem Harry’ego) mieści się w granicach swobody wypowiedzi. Działanie takie wymagało będzie zasadniczo zgody Harry’ego. Zgoda księcia wymagana będzie z całą pewnością na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w związku z prywatnymi chwilami pary (np. podczas podróży poślubnej do Botswany).

W przypadku, gdyby jednak doszło do naruszenia dóbr osobistych państwa młodych na terytorium Polski, o tym, z jakich środków ochrony (odszkodowanie, zadośćuczynienie, przeprosiny) mogliby skorzystać Meghan i książę Harry, (zgodnie z art. 16 ust. 2 p.p.m.) decydowały będą właściwe przepisy prawa polskiego (kodeks cywilny, prawo autorskie). Jeżeli naruszenie miałoby miejsce w środkach masowego przekazu, o możliwości żądania sprostowania lub podobnego środka decyduje prawo państwa, w którym znajdują się siedziba lub miejsce zwykłego pobytu nadawcy lub wydawcy (art. 16 ust. 3 p.p.m.).

Poza ochroną dóbr osobistych rozważyć trzeba jeszcze kwestię praw autorskich do fotografii i innych materiałów, na których wizerunki młodej pary zostaną utrwalone. Prawa te przysługiwały będą rodzinie królewskiej (rodzina królewska zapewne na podstawie umowy nabędzie je uprzednio od Alexiego Lubomirskiego). O powstaniu, treści lub ustaniu praw autorskich decyduje prawo państwa, gdzie ma miejsce korzystanie z tych praw. W przypadku Harry’ego i Meghan będzie to prawo brytyjskie. W przypadku naruszenia tych praw w Polsce, o środkach ochrony decydowało będzie prawo polskie.

Skoro o istnieniu, treści i zasadach korzystania z dóbr osobistych Harry’ego a także o istnieniu i treści praw autorskich do zdjęć w Polsce decyduje prawo brytyjskie, nie mogą ujść uwadze wytyczne dotyczące wykorzystywania wizerunku oraz innych symboli i oznaczeń kojarzonych z rodzina królewską ogłoszone przez Biuro Lorda Chamberlaina. Maja one jednak jedynie terytorialne zastosowanie (tj. w granicach Wielkiej Brytanii, chyba że zostały zawarte umowy międzynarodowe, na mocy których ich zakres terytorialny został rozszerzony). Poza tym terytorium, gdy prawo brytyjskie będzie właściwe, należy stosować reguły ogólne wynikające z konwencji.

Z wytycznych wynika, że na czas ceremonii zasady korzystania z wizerunku, symboli i oznaczeń zostały istotnie złagodzone. Co do zasady bowiem (Trade Marks Act of 1994) komercyjne korzystanie z królewskich oznaczeń, symboli, herbu, urządzeń i tytułów jest dozwolone wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody udzielonej przez członka rodziny królewskiej, którego to dotyczy. Wytyczne wprowadzają wyjątki od tej reguły. Przykładowo, zamieszczenie na pamiątkach czy memorabiliach wyrażenia „Dla uczczenia ślubu HRH Księcia Walii Harry’ego oraz Panny Meghan Markle, 19 maja 2018” jest generalnie dozwolone. Wymagane jest jednak spełnienie dodatkowych (w tym subiektywnych!) przesłanek: pamiątki muszą być w dobrym guście (!), powinny być wolne od jakiejkolwiek reklamy a także nie powinny sugerować, że wprowadzenie ich do obrotu spotkało się  królewską aprobatą lub nastąpiło na królewskie zamówienie.

W odniesieniu zaś do zdjęć wytyczne dopuszczają możliwość korzystania jedynie z tych, które zostaną zaakceptowane przez członków rodziny królewskiej. Zdjęcia takie zostaną udostępnione agencjom fotograficznym (np. Getty Images czy Shutterstock). Niemniej w przypadku oficjalnych zdjęć zaręczynowych, konieczne jest uzyskanie uprzedniej aprobaty Dworu Królewskiego, przy czym zgoda ta dotyczyć może jedynie celu informacyjnego (np. w materiale prasowym lub telewizyjnym). Wykluczone jest natomiast uzyskanie zgody na ich komercyjne wykorzystanie (np. zamieszczanie na pamiątkach, w reklamie).

Produkcja okolicznościowych gadżetów nie jest zatem od strony prawnej taka prosta. Tymczasem skala działalności gospodarczej związanej z tego typu wydarzeniami narasta także w Polsce. U nas rośnie zwłaszcza biznes związany z produkcją odzieży okolicznościowej, w tym tzw. odzieży patriotycznej. Często wykorzystywane są wizerunki postaci z najnowszej historii Polski. Nie mamy rodziny królewskiej, jednak nie oznacza to, że tematyka prawna związana z produkcją okolicznościowych produktów nie jest istotna także i u nas.

 

 

Artykuł autorstwa dr Darii Gęsickiej.


Komentarze
Thomas: Skomplikowany temat....ale bardzo ciekawe ! ;)
2018-05-25

Daria: Cieszę się, że wpis się spodobał.
2018-06-22

Ewa: Bardzo ciekawe.
2018-06-22
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


O serwisie

Zwięźle i praktycznie o nowych technologiach oraz prawie własności intelektualnej i jego zastosowaniu w sieci.

BLOG ARCHIWALNY

O autorach
Prawo konsumenckie
Ostatnie komentarze
Parts Store komentuje Strategia i jeszcze raz strategia
Archiwum
Tagi
prawo autorskie (33)e-commerce (20)Internet (18)artykuły prasowe (18)Nowe prawo konsumenckie (17)
naruszenie prawa w internecie (14)dane osobowe (13)orzecznictwo TSUE (13)konsumenci (13)cloud computing (12)znaki towarowe (11)regulaminy (11)e-handel (11)opłaty reprograficzne (11)sklep internetowy (11)e-sklep (11)licencje (10)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (10)orzecznictwo sądów polskich (10)numer IP (10)e-sprzedaż (9)własność intelektualna (8)webinarium (8)sprzedaż w internecie (8)klauzule abuzywne (8)handel elektroniczny (8)udostępnianie danych osobowych (7)informatyka śledcza (7)bezpieczeństwo danych (7)identyfikacja po numerze IP (7)linkowanie (7)opłaty od urządzeń i czystych nośników (7)copyright levies (7)prawo europejskie (7)odpowiedzialność host provider'ów (6)identyfikacja sprawcy w internecie (6)Znalezione Polubione (6)hosting provider (6)sprawy sądowe (6)nowe technologie (6)dyrektywy (6)licencja (6)utwory (6)TSUE (6)oprogramowanie (6)platforma ODR (5)kopia (5)embeding (5)prawnicy (5)prawo konsumenckie (5)umowy prawnoautorskie (5)forum internetowe (5)service provider (5)poufność (5)dowody (5)orzeczenia (5)technologie (5)spory konsumenckie (5)dozwolony użytek (5)embedding (5)utwór (4)blockchain (4)embed (4)usługi świadczone drogą elektroniczną (4)umowy prawno-autorskie (4)linking (4)autorskie prawa majątkowe (4)wyczerpanie prawa (4)retencja danych (4)wyszukiwarka (4)RODO (4)użytek prywatny (4)prawa pokrewne (4)chmura (4)reklama (4)rozpowszechnianie (4)ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (4)dane (4)telekomunikacja (4)program komputerowy (4)copyrights (4)embedowanie (4)ADR (4)dokumenty elektroniczne (4)bazy danych (4)zamówienia publiczne (4)sprzedaż (4)monitorowanie użytkowników (3)baza danych (3)ryzyka cloud computing (3)Usedsoft (3)inwigilacja w sieci (3)sprzedaż programu (3)link (3)treści (3)bitcoin (3)ochrona baz danych (3)utwory przyszłe (3)EuroZamowienia.pl (3)monitorowanie treści (3)hosting (3)Oracle (3)umowy o przeniesienie praw autorskich (3)art. 14 uśude (3)domeny (3)ukierunkowane (2)udostępnianie utworu (2)ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (2)metawyszukiwarka (2)reklamacje (2)właściwości pliku (2)blog (2)sklepy internetowe (2)cyberbezpieczeństwo (2)dyrektywa o handlu elektronicznym (2)przeniesienie autorskich praw majątkowych (2)NDA (2)naruszenia praw autorskich (2)Chambers & Partners (2)Uber (2)prawa autorskie do strony (2)Google (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)zakupy internetowe (2)legalny użytkownik (2)strona internetowa (2)kancelaria prawna (2)LegalTech (2)wiarygodna wiadomość (2)koszt retencji danych (2)ukierunkowana (2)promocja (2)Facebook (2)prawa producentów fonogramów (2)metawyszukiwarki (2)licencja pudełkowa (2)varia (2)ankiety online (2)GIODO (2)SaaS (2)UOKiK (2)internet rzeczy (2)SABAM. Scarlet Extended (2)Platformy internetowe (2)umowa o zachowaniu poufności (2)aplikacje mobilne (2)spory transgraniczne (2)dyrektywa 2001/29 (2)cookies (2)Svensson (2)organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (2)usługi prawne (2)nadania (2)dyrektywa w sprawie ochrony programów komputerowych (2)FinTech (2)sztuczna inteligencja (2)dystrybucja (2)audyt oprogramowania (2)prawo angielskie (2)cloud computing dla prawników (2)administrator forum internetowego (2)UKE (1)egzemplarz (1)Procurement Explorer (1)sieci peer-to-peer (1)atak hakerski (1)fan page (1)bring your own device (1)prawo odstąpienia (1)Dostawcy treści online (1)ACTA (1)artystyczne wykonanie (1)MS Word (1)tłumaczenie (1)Proseed (1)nowa ustawa (1)samochody autonomiczne (1)cross-border portability (1)prawa artystów wykonawców (1)usługi cyfrowe (1)Deutsche Grammophon (1)domena krajowa (1)artificial intelligence (1)eksport danych (1)korzystanie z dzieła w domenie publicznej (1)e-discovery (1)partnerstwo innowacyjne (1)QC Leisure (1)Pinckney C-170/12 (1)Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (1)Google Reader (1)konkurs w internecie (1)zmowy przetargowe (1)mechanizm opt-out (1)ochrona dóbr osobistych (1)public viewing (1)dyrektywa 2009/24 (1)trade secrets (1)rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (1)OHIM (1)Aula Polska (1)odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych (1)ochrona wizerunku (1)prawo do nadań (1)odpowiedzialność pośredników (1)rejestracja domen (1)kwalifikowany certyfikat (1)nadawcy radiowi i telewizyjni (1)wprowadzenie do obrotu (1)BSA (1)ograniczenia przeniesienia praw (1)plagiat ukryty (1)WIPO (1)trwały nośnik (1)cyfrowa transformacja (1)ICANN (1)ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (1)Europejski Trybunał Praw Człowieka (1)aplikacja mobilna (1)plagiat (1)wspólnotowy znak towarowy (1)operatorzy witryn indeksujących (1)dane nieosobowe (1)gry hazardowe (1)podpis elektroniczny (1)umowy na odległość (1)druk 3D (1)smart contracts (1)adaptacje filmowe utworów (1)patent (1)serwis społecznościowy (1)RODO w ubezpieczeniach (1)BYOD (1)ustawa inwigilacyjna (1)Jednolity rynek cyfrowy (1)koszty cloud computing (1)patenty (1)dostawcy usług cyfrowych (1)pobranie (1)właściwość sądu (1)odpowiedzialność za szkody (1)geoblokowanie (1)dyrektywa 2011/77/UE (1)screening (1)klasyfikacja nicejska (1)operator usług kluczowych (1)Coditel no. 1. (1)stosowne wynagrodzenie (1)jurysdykcja (1)baza EBD (1)sprzedaż serwisu (1)usługi dotyczące opakowań z cudzym znakiem (1)ambush marketing (1)domena publiczna (1)non disclosure agreement (1)startup (1)Royal Wedding (1)Murphy (1)Creative Commons (1)Coty Germany C-360/12 (1)EUIPO (1)prawo właściwe (1)prawa do fotografii produktów (1)czytnik (1)odbiorniki RTV w pokojach hotelowych (1)ochrona prywatności (1)transmisja (1)Pez Hejduk (C-441/13) (1)YouTube (1)monitoring internetu (1)ochrona opisów produktów (1)kwalifikowany podpis elektroniczny (1)alternatywne metody rozstrzygania sporów (1)podatki (1)statystyka (1)Unijne rozporządzenie nr 2015/2424 (1)sunrise period (1)zasady etyki (1)synchronizacja (1)korzystanie z utworów w postępowaniach sądowych (1)certyfikat (1)social media (1)plagiat jawny (1)unijny znak towarowy (1)usługi płatnicze (1)ETIAS (1)loterie (1)podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem (1)wiarygodne zawiadomienie (1)ethereum (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję