2013-08-22
NSA: można udostępniać dane podmiotom prywatnym – pierwsze uwagi

Zgodnie z wczorajszym wyrokiem NSA administratorzy portali internetowych mogą udostępniać dane użytkowników podmiotom prywatnym (a nie jak twierdziła część portali wyłącznie organom Państwa). Czy sprawa wytyczy nowe podejście do ścigania naruszeń w sieci?

Wyrok NSA zapadł w wyniku skargi kasacyjnej GIODO na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Stan faktyczny sprawy był wyjątkowo prosty:

W 2010 roku Promedica24 zażądała od Agora S.A. udostępnienia danych osobowych (numerów IP) użytkowników (autorów wpisów o Promedica24) jednego z forów prowadzonych przez Agora S.A. motywując to zamiarem wszczęcia wobec nich postępowania cywilnego o naruszenie dóbr osobistych. Agora S.A. odmówiła uznając, że ujawnić dane może tylko na żądanie organów Państwa (konkretniej: że art. 18 ust. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest przepisem szczególnym w stosunku do odpowiednich przepisów ustawy o ochronie danych osobowych). Promedica24 skierowała do GIODO wniosek o nakazanie udostępnienia danych, który GIODO uwzględnił. Agora po wyczerpaniu procedury administracyjnej wniosła skargę do WSA. Wyrok WSA uchylający decyzje zaskarżył z kolei GIODO.

Wyrok NSA (sygn. akt. I OSK 1666/12) nie ma jeszcze pisemnego uzasadnienia, ale ustne motywy wyroku obszernie relacjonuje i komentuje prasa.

Dla lepszego zrozumienia tematu podaje fragment mojego wcześniejszego wpisu dotyczącego tego obszaru prawa:

„Jeszcze niedawno […]droga do ustalenia danych anonima była prosta. Wraz z wiarygodnym zawiadomieniem należało skierować do operatora forum żądanie udostępnienia danych osobowych anonima, informując, że zamierza się przeciwko tej osobie rozpocząć procedurę sądową. Na podstawie takiego zawiadomienia operator forum udostępniał dane, które zwykle ograniczały się do podania adresu IP komputera, z którego wpis został umieszczony.

Podobne zawiadomienie kierowane było do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, zarządzającego takim adresem IP, z żądaniem udostępnienia danych osobowych abonenta. Gdy operator telekomunikacyjny podał dane, droga do wniesienia pozwu w sprawie cywilnej była otwarta. Zastrzec warto, że osoba, która podpisuje umowę z operatorem telekomunikacyjnym nie zawsze jest osobą, która umieściła dany wpis.

Sytuacja zmieniła się jednak diametralnie wraz z kolejnymi orzeczeniami sądów administracyjnych. Jeszcze w maju zeszłego roku [tj. 2011 roku –P.L] Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że przekazanie danych dotyczących numerów IP osobie w celu wniesienia przez nią powództwa cywilnego jest dopuszczalne. W październiku 2011 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził już, że takie udostępnienie przez operatora telekomunikacyjnego nie jest prawnie dopuszczalne. Natomiast w sprawie z marca 2012 WSA w Warszawie uznał, że niedopuszczalne jest nawet udostępnienie adresu IP osobie, która uzasadnia swoje żądanie zamiarem wszczęcia procesu cywilnego.
W ostatniej sprawie wypowie się jeszcze Naczelny Sąd Administracyjny, rozpatrując kasację….”

Wczorajszy wyrok NSA dotyczy właśnie ostatniej z omawianych spraw. Polecam też nasze webinarium na ten temat, w którym wziął udział Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Analizę prawną wyroku przeprowadzę, gdy tylko zapoznam się z pisemnym uzasadnieniem wyroku NSA. Teraz, na gorąco, jedynie uwaga odnośnie do cytowanego fragmentu z poprzedniego wpisu – zastanawiam się, czy wróciliśmy do sytuacji sprzed marca 2011 roku (kiedy to „droga do ustalenia danych anonima była prosta”) czy zatrzymaliśmy się gdzieś pośrodku. Na pierwszy rzut oka wyrok WSA z października 2011 roku dotyczący operatora telekomunikacyjnego pozostaje w mocy. Możliwa jest więc sytuacja, w której administrator portalu dane nam udostępni, ale nie będziemy w stanie przetworzyć ich(w zdecydowanej większości przypadków będzie to jedynie numer IP) na dane osobowe konieczne do wniesienia pozwu, a więc: imię, nazwisko i adres zamieszkania.

Na koniec, chciałbym podkreślić, że omawiane tezy wyroku NSA spotkały się z dużą aprobatą zespołu IP i danych osobowych kancelarii WE. W końcu na wniosku o udostępnienie danych osobowych do Agora S.A. i wniosku do GIODO w tej sprawie, podpisaliśmy się my…

 

 

Autorem tekstu jest Paweł Lipski


Komentarze
lg: Wyrok niewiele zmienia. Co z tego, że można żądać od administratora ujawnienia danych osobowych, skoro on nie ma do tego ustawowego upoważnienia? W mojej ocenie dalej tylko orzeczeniem sądów, bo GIODO stoi na moim stanowisku, będzie można uzyskać takie dane. Gdyby nagle administratorzy zaczęli udostępniać dane, naraziliby się na odpowiedzialność odszkodowawczą i karną.
2013-09-06
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


O serwisie

Zwięźle i praktycznie o nowych technologiach oraz prawie własności intelektualnej i jego zastosowaniu w sieci.

BLOG ARCHIWALNY

O autorach
Prawo konsumenckie
Ostatnie komentarze
Parts Store komentuje Strategia i jeszcze raz strategia
Archiwum
Tagi
prawo autorskie (33)e-commerce (20)Internet (18)artykuły prasowe (18)Nowe prawo konsumenckie (17)
naruszenie prawa w internecie (14)dane osobowe (13)orzecznictwo TSUE (13)konsumenci (13)cloud computing (12)znaki towarowe (11)regulaminy (11)e-handel (11)opłaty reprograficzne (11)sklep internetowy (11)e-sklep (11)licencje (10)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (10)orzecznictwo sądów polskich (10)numer IP (10)e-sprzedaż (9)własność intelektualna (8)webinarium (8)sprzedaż w internecie (8)klauzule abuzywne (8)handel elektroniczny (8)udostępnianie danych osobowych (7)informatyka śledcza (7)bezpieczeństwo danych (7)identyfikacja po numerze IP (7)linkowanie (7)opłaty od urządzeń i czystych nośników (7)copyright levies (7)prawo europejskie (7)odpowiedzialność host provider'ów (6)identyfikacja sprawcy w internecie (6)Znalezione Polubione (6)hosting provider (6)sprawy sądowe (6)nowe technologie (6)dyrektywy (6)licencja (6)utwory (6)TSUE (6)oprogramowanie (6)platforma ODR (5)kopia (5)embeding (5)prawnicy (5)prawo konsumenckie (5)umowy prawnoautorskie (5)forum internetowe (5)service provider (5)poufność (5)dowody (5)orzeczenia (5)technologie (5)spory konsumenckie (5)dozwolony użytek (5)embedding (5)utwór (4)blockchain (4)embed (4)usługi świadczone drogą elektroniczną (4)umowy prawno-autorskie (4)linking (4)autorskie prawa majątkowe (4)wyczerpanie prawa (4)retencja danych (4)wyszukiwarka (4)RODO (4)użytek prywatny (4)prawa pokrewne (4)chmura (4)reklama (4)rozpowszechnianie (4)ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (4)dane (4)telekomunikacja (4)program komputerowy (4)copyrights (4)embedowanie (4)ADR (4)dokumenty elektroniczne (4)bazy danych (4)zamówienia publiczne (4)sprzedaż (4)monitorowanie użytkowników (3)baza danych (3)ryzyka cloud computing (3)Usedsoft (3)inwigilacja w sieci (3)sprzedaż programu (3)link (3)treści (3)bitcoin (3)ochrona baz danych (3)utwory przyszłe (3)EuroZamowienia.pl (3)monitorowanie treści (3)hosting (3)Oracle (3)umowy o przeniesienie praw autorskich (3)art. 14 uśude (3)domeny (3)ukierunkowane (2)udostępnianie utworu (2)ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (2)metawyszukiwarka (2)reklamacje (2)właściwości pliku (2)blog (2)sklepy internetowe (2)cyberbezpieczeństwo (2)dyrektywa o handlu elektronicznym (2)przeniesienie autorskich praw majątkowych (2)NDA (2)naruszenia praw autorskich (2)Chambers & Partners (2)Uber (2)prawa autorskie do strony (2)Google (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)zakupy internetowe (2)legalny użytkownik (2)strona internetowa (2)kancelaria prawna (2)LegalTech (2)wiarygodna wiadomość (2)koszt retencji danych (2)ukierunkowana (2)promocja (2)Facebook (2)prawa producentów fonogramów (2)metawyszukiwarki (2)licencja pudełkowa (2)varia (2)ankiety online (2)GIODO (2)SaaS (2)UOKiK (2)internet rzeczy (2)SABAM. Scarlet Extended (2)Platformy internetowe (2)umowa o zachowaniu poufności (2)aplikacje mobilne (2)spory transgraniczne (2)dyrektywa 2001/29 (2)cookies (2)Svensson (2)organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (2)usługi prawne (2)nadania (2)dyrektywa w sprawie ochrony programów komputerowych (2)FinTech (2)sztuczna inteligencja (2)dystrybucja (2)audyt oprogramowania (2)prawo angielskie (2)cloud computing dla prawników (2)administrator forum internetowego (2)UKE (1)egzemplarz (1)Procurement Explorer (1)sieci peer-to-peer (1)atak hakerski (1)fan page (1)bring your own device (1)prawo odstąpienia (1)Dostawcy treści online (1)ACTA (1)artystyczne wykonanie (1)MS Word (1)tłumaczenie (1)Proseed (1)nowa ustawa (1)samochody autonomiczne (1)cross-border portability (1)prawa artystów wykonawców (1)usługi cyfrowe (1)Deutsche Grammophon (1)domena krajowa (1)artificial intelligence (1)eksport danych (1)korzystanie z dzieła w domenie publicznej (1)e-discovery (1)partnerstwo innowacyjne (1)QC Leisure (1)Pinckney C-170/12 (1)Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (1)Google Reader (1)konkurs w internecie (1)zmowy przetargowe (1)mechanizm opt-out (1)ochrona dóbr osobistych (1)public viewing (1)dyrektywa 2009/24 (1)trade secrets (1)rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (1)OHIM (1)Aula Polska (1)odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych (1)ochrona wizerunku (1)prawo do nadań (1)odpowiedzialność pośredników (1)rejestracja domen (1)kwalifikowany certyfikat (1)nadawcy radiowi i telewizyjni (1)wprowadzenie do obrotu (1)BSA (1)ograniczenia przeniesienia praw (1)plagiat ukryty (1)WIPO (1)trwały nośnik (1)cyfrowa transformacja (1)ICANN (1)ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (1)Europejski Trybunał Praw Człowieka (1)aplikacja mobilna (1)plagiat (1)wspólnotowy znak towarowy (1)operatorzy witryn indeksujących (1)dane nieosobowe (1)gry hazardowe (1)podpis elektroniczny (1)umowy na odległość (1)druk 3D (1)smart contracts (1)adaptacje filmowe utworów (1)patent (1)serwis społecznościowy (1)RODO w ubezpieczeniach (1)BYOD (1)ustawa inwigilacyjna (1)Jednolity rynek cyfrowy (1)koszty cloud computing (1)patenty (1)dostawcy usług cyfrowych (1)pobranie (1)właściwość sądu (1)odpowiedzialność za szkody (1)geoblokowanie (1)dyrektywa 2011/77/UE (1)screening (1)klasyfikacja nicejska (1)operator usług kluczowych (1)Coditel no. 1. (1)stosowne wynagrodzenie (1)jurysdykcja (1)baza EBD (1)sprzedaż serwisu (1)usługi dotyczące opakowań z cudzym znakiem (1)ambush marketing (1)domena publiczna (1)non disclosure agreement (1)startup (1)Royal Wedding (1)Murphy (1)Creative Commons (1)Coty Germany C-360/12 (1)EUIPO (1)prawo właściwe (1)prawa do fotografii produktów (1)czytnik (1)odbiorniki RTV w pokojach hotelowych (1)ochrona prywatności (1)transmisja (1)Pez Hejduk (C-441/13) (1)YouTube (1)monitoring internetu (1)ochrona opisów produktów (1)kwalifikowany podpis elektroniczny (1)alternatywne metody rozstrzygania sporów (1)podatki (1)statystyka (1)Unijne rozporządzenie nr 2015/2424 (1)sunrise period (1)zasady etyki (1)synchronizacja (1)korzystanie z utworów w postępowaniach sądowych (1)certyfikat (1)social media (1)plagiat jawny (1)unijny znak towarowy (1)usługi płatnicze (1)ETIAS (1)loterie (1)podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem (1)wiarygodne zawiadomienie (1)ethereum (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję